Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Zorg en Welzijn

De werkgroep Zorg en Welzijn bereidt de adviezen voor over het beleid en de uitwerking daarvan op het gebied van zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. Daarbij gaat het om het bevorderen van een goed en bereikbaar welzijnswerk en samenwerking tussen de verschillende aanbieders van welzijn en zorg. Daarom is ook het Sociaal Team van de gemeente een belangrijk onderwerp.

De Adviesraad adviseert ook over onderwerpen die niet direct tot het terrein van welzijn of zorg worden gerekend, maar die wel van groot belang zijn voor het welbevinden van de burgers van Zuidplas. Zo heeft de werkgroep ook bijgedragen aan advisering over goede en goed betaalbare (sociale) woningen voor ouderen en jongeren en aan advisering over goed en toegankelijk openbaar vervoer.