Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Zorg

In de Zorg gaat onze advisering over een breed terrein; van Hulp bij het Huishouden tot de regels voor het verkrijgen van een scootmobiel, van het beleid over de  Persoonlijke Verzorging tot de Sociale Teams en de samenwerking met de zorgleveranciers. Daarbij komen nadrukkelijk zowel hulp in natura als via een P(ersoons)G(bonden)B(udget) aan bod, inclusief de discussies over de eigen bijdragen.

Naast dit deel adviseren wij ook over de regels voor bijvoorbeeld het gebruik van de dagbesteding en/of GGZ-zorg. Ook bij het beleid voor de Zorg gaat onze eerste kritische blik steeds uit naar de gevolgen van deze regelgeving voor de inwoners van Zuidplas.