Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Wonen

 

Ook de gemeentelijke Woonvisie kan rekenen op de blijvende aandacht en advisering van de Adviesraad. Daarnaast proberen we in de gaten te houden of er voldoende rekening wordt gehouden met de bouw en renovatie van voldoende, voor de diverse doelgroepen zoals ouderen en jongeren, geschikte woningen. Ook de plannen voor de sociale woningbouw worden nadrukkelijk gevolgd.

Daar het realiseren van woningen veel tijd vergt, is een van onze aandachtspunten van dit moment de vraag welk inzicht er is in de woonbehoefte voor de nabije  en verdere toekomst.

Extra aandachtspunt daarbij is hoeveel en welke woningen er geschikt zijn (of snel geschikt gemaakt kunnen worden) om het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen te kunnen waarmaken.