Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Wie zijn wij?

De Adviesraad is een onafhankelijke organisatie en heeft geen binding met de politiek.

De Adviesraad bestaat uit een groep vrijwillgers die actief zijn in een zorg-,  maatschappelijke- of kerkelijke organisatie, ervaringsdeskundigen en mensen met een specifike kennis op de verschillende adviseringsterreinen (zie overzicht homepage) van de Adviesraad. De leden zitten in de Adviesraad op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid, zonder last of ruggespraak vanuit de oorspronkelijke organisaties. 

Aart de Haan

 

Fons Claessens

Vanaf mijn militaire dienstplicht vraag ik regelmatig ondersteuning van de GGZ, waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen tot een ‘open mind’. In mijn leven heb ik veel mensen gezien die psychisch even de weg kwijt waren, maar ook dat het met de juiste ondersteuning vaak weer goed komt. Alleen praten en pillen zijn niet de oplossing. Bij mij hebben met name de aangeboden ‘cursussen’ gezorgd dat ik me kon ontwikkelen en die kans gun ik iedereen!

Gerda Hekkert

Werkgroep Wonen & Integratie

Gerda Hekkert

Werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg en dochter van een 94 jarige moeder, zie ik dat er veel goed gaat binnen de zorg, maar ook dat er dingen fout gaan. Voor mij is het DE uitdaging om mee te kunnen denken bij alle veranderingen, die de zorg op dit moment ondergaat, zodat er in de toekomst nog meer dingen beter gaan.

Hans van Rooijen

Vanuit sociale en kerkelijke betrokkenheid zet ik mij in voor alle naasten in mijn woonplaats. Daarbij komt mijn ervaring als lid van het College van bijstandsgelden in de gemeente Zevenhuizen (tot de herindeling) en het lidmaatschap van zowel de lokale als de centrale Cliëntenraad Cedrah goed van pas. Mijn brede maatschappelijke functie (administratief, HR) draagt prima bij om het College en de Gemeenteraad van goede adviezen te kunnen voorzien.

 

Joke Verdoold

werkgroep Wonen & Integratie

Vanuit mijn eigen ervaring met handicap en mantelzorg heb ik gezien dat collectieve belangenbehartiging vooraf heel hard nodig is, om de individuele belangenbehartigers te ondersteunen. Mijn opleiding en werkervaring helpen mij om bijna alle onderwerpen in de volle breedte te kunnen overzien, waarbij mijn specialiteit ligt bij het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, het zgn. Levensloopbestendig Wonen.

 

Walter Penninga

Vanuit een sociale en diakonale betrokkenheid wil ik opkomen voor de belangen van de kwetsbare groepen in de gemeente.De laatste jaren zijn er veel veranderingen opgetreden in de zorg, werk en inkomen (bijstand) en de jeugdhulp. Het is van groot belang om bij deze veranderingen steeds de gevolgen voor de clienten nauwlettend te volgen. Als voorzitter zet ik mij - samen met de leden - hiervoor in.

Jan van de Bree

Sinds 1988 werk ik als schoolleider in het speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs. Wat Jeugdwet, Participatiewet en Wet op Passend Onderwijs betekenen voor kinderen, jongeren en hun ouders merk ik regelmatig. Drie voorbeelden van nieuwe wetten die het gemeentebestuur meer verantwoordelijk maken voor een goede uitvoering daarvan. Als onderwijskundige wil ik graag vanuit de adviesraad daaraan een bijdrage leveren. 

Wim van Dorp

Door mijn werk in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk deskundige zorg is. Maar dat vraagt wel om goede randvoorwaarden. Daarvoor wordt het lokale niveau steeds belangrijker. Vandaar mijn inzet voor de Adviesraad. Sinds 1985 woon ik – met mijn gezin – in Nieuwerkerk a/d IJssel. De lokale situatie is mij daarom goed bekend. Ik ben bestuurslid van de NPV afd. Zuidplas, een christelijke organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers, die zich willen inzetten voor alle inwoners van Zuidplas.

Hans Visser

Hans Visser

Vanuit mijn betrokkenheid bij de wereld, zowel dichtbij als verder weg, wil ik met mijn kennis en ervaring via de Adviesraad een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan de mensen (en zaken) in Zuidplas, die daarop zijn aangewezen. Juist in deze tijd van bezuinigingen en veranderingen is het goed dat de gemeente in de Adviesraad een positief kritische meedenker heeft.

Aicha Zerrouki

Aicha Zerrouki

“Vanuit verschillende perspectieven in het leven (als vrouw, als arts, als patiënt en als moeder) heb ik ervaren dat de mensen die het meest hulp nodig hebben het minst worden gehoord.  Mijn deelname aan de adviesraad geeft mij een kans om mijn maatschappelijke plicht uit te voeren en te zorgen dat ik ook op gemeenschappelijk niveau, door een combinatie van ervaring en deskundigheid, iets voor de kwetsbare mens kan betekenen.”

Hans van der Meer

Hans van der Meer

“De gemeente wordt steeds belangrijker voor de burger. Meer en meer taken die vroeger door de landelijke overheid werden gedaan zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente. Die nieuwe taken vragen nieuwe beleid. De laatste tijd is het steeds duidelijker geworden dat het niet alleen om beleid gaat maar ook en vooral om de uitvoering van dat beleid. De Adviesraad kijkt naar het beleid door de ogen van de gebruiker, kijkt hoe dat beleid wordt uitgevoerd en of de burger krijgt wat is afgesproken. Daaraan lever ik graag een bijdrage.”

Nel Oudijk

"Het SVO (SamenwerkingsVerband Ouderen van PCOB, KBO en ANBO/SAZ) heeft mij gevraagd in de Adviesraad te participeren. Door mijn achtergrond in het ziekenhuismanagement, ben ik ook zeer betrokken bij de eerstelijnszorg en daarom ben ik actief lid van GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omstreken). De KBO/ PCOB ondersteunt ons, senioren, op vele manieren voor een optimale maatschappelijke en sociale verbondenheid. Ik streef erna om hun landelijke speerpunten en adviezen bij onze gemeente ingevoerd te krijgen. Daarom zal mijn keuze binnen de Adviesraad voor de werkgroepen ´Zorg en Welzijn´ en ´Wonen', speciaal voor senioren, u niet verbazen."

Machteld Dutman

"De gemeente heeft steeds meer taken op het gebied van jeugd en zorg gekregen. Vanuit mijn werk ben ik ervan overtuigd dat preventie en vroeg bieden van steun en zorg heel belangrijk zijn om problemen te voorkomen, verminderen of voorkomen dat ze verder uit de hand lopen. Een aanbod is er vaak wel, maar niet altijd even toegankelijk voor alle inwoners.  Ik wil graag vanuit de Adviesraad het gemeentelijk beleid kritisch bezien vanuit de optiek van onze kwetsbare inwoners."