Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Werk en Inkomen

In Zuidplas zijn de Clientenraad en de WMO-Adviesraad samengegaan tot een Adviesraad. Sindsdien adviseren wij de gemeente ook over het gemeentelijke beleid op het terrein van W&I. In dit beleid worden o.a. de voorwaarden en regels vermeld om gebruik te kunnen maken van gemeentelijke ondersteuning en hulp. Daaronder vallen ook de beleidskaders voor de bijzondere bijstand.Hierbij is het steeds ons doel om voor de minima de maximale bijstand en hulp beschikbaar te krijgen.

Ook volgen wij de dienstverlening voor schuldghulpverlening nauwlettend, o.a. op het niet laten ontstaan van wachtlijsten. Om het beleid voor W&I goed te kunnen beoordelen op de gevolgen voor de uitvoering, hebben we bij de Adviesraad ook ervaringsdeskundige leden.