Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Werk en Inkomen

De werkgroep Werk en Inkomen bereidt adviezen voor over een breed terrein aan onderwerpen, zoals de Participatiewet en de uitwerkingen daarvan. Te denken valt hierbij aan nota’s over bijzondere bijstand, jongerenregelingen, ondersteuning van mensen met een beperking en de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen. Maar ook het gemeentelijk beleid over de wijze waarop mensen aan werk worden geholpen. En bij schuldhulpverlening is er aandacht voor aanvraagprocedure, preventie en het afvallen van cliënten.

De uitvoering van deze regelingen vindt plaats door de GR IJsselgemeenten, waarbij de taak van de Adviesraad zich vooral richt op de manier waarop het beleid vorm krijgt in de gezamenlijke uitvoering, een heldere uitleg en de wijze van behandeling van de cliënten.