Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Wat doen wij?

Als adviesraad geven wij advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein of daarop van invloed zijn.

Dat zijn: De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet (het sociaal domein) maar ook bijvoorbeeld wonen, woonomgeving en onderwijs. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd.

Bij ieder advies kijken we door de ogen van de inwoners van Zuidplas. Daarbij baseren wij ons op informatie van inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

De adviesraad is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. We willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Zuidplas zo goed mogelijk mee kan doen.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociaal Domein spelen. Op deze website vind u informatie over de inzet van de adviesraad en over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente, inclusief de reactie van de gemeente daarop.

De adviesraad kent vier werkgroepen met een eigen aandachtsgebied:

 
Laatste jaarverslag: Jaarverslag 2018