Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Wat doen wij?

Het werk van de Adviesraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van de gemeente Zuidplas over het door de gemeente opgestelde beleid en de nadere uitvoeringeregels. Onze adviezen maken onderdeel uit van de stukken die, voor de uiteindelijke besluitvorming, naar de gemeenteraad worden verzonden.