Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Nieuwe leden gezocht

Datum: 
15/03/2018

Meedenken! Meepraten! Meedoen! Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen vooral op gemeentelijk niveau? Vindt u het belangrijk om op te komen  voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Wilt u zich hard maken voor voldoende voorzieningen om langer thuis te kunnen blijven wonen? En dat er daarnaast voldoende  passende woningen zijn in de sociale huursector en voor  jongeren?

Vindt u het belangrijk dat er voldoende zorg is, dat er voldoende en passende aandacht voor iedereen is? Dat er voldoende goede voorzieningen zijn om werkzoekenden, mensen met een kleine beurs of mensen die in de schulden zitten te helpen? 

De gemeente is verantwoordelijk om op al deze terreinen een goed beleid te voeren en te zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn. Hiervoor moeten visienota’s worden opgesteld en uitvoeringsmaatregelen worden geschreven. Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkelingen? Vindt u het leuk om actief mee te denken over beleidszaken op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugdhulp, onderwijs, wonen, infrastructuur en integratie? Durft u positief kritisch te zijn? Dan vragen wij u  of u ons wilt komen helpen!

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Onze adviezen gaan voornamelijk over wetten en verordeningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO), werkvoorziening, armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Participatie), GGZ-zorg, jeugdhulp, (passend) onderwijs en woonvoorzieningen.

Een aantal van onze leden zitten nu in hun laatste zittingsjaar en treden eind dit jaar af. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden, die ervaring, interesse en/of  kennis hebben op één of meerdere van deze gebieden en het leuk vinden om deze in te zetten.

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas streeft er naar een goede afspiegeling van onze lokale maatschappij te zijn, waarin alle doelgroepen van het Sociale Domein zijn vertegenwoordigd.De Adviesraad vergadert elke 2e maandag van de maand afwisselend in alle dorpen.

Bent u een inwoner van Zuidplas

  • met een brede maatschappelijke oriëntatie?
  • die aantoonbare betrokkenheid, kennis en binding heeft bij één of meer van de doelgroepen?
  • die over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt?
  • die gewend is om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen?
  • die iets wil bijdragen aan de maatschappij?

Breng uzelf dan onder onze aandacht en vertel ons wat uw motivatie, (persoonlijke) ervaring en kennis kunnen bijdragen aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Hiervoor kunt u uw brief en CV sturen via het contactformulier op onze website (www.adviesraadzuidplas.nl). Hier is ook meer informatie over onze adviezen te vinden.Of direct naar dhr. Walter Penninga (wpenninga@hetnet.nl, tel 0180-631870) ofmw. Joke Verdoold (verdoold2@kpnplanet.nl, tel.0182-373396).

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 29 maart 2018 tegemoet.