Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren is een van de speerpunten in het huidige Wmo-beleid. De Adviesraad adviseert over de formele regels die door de gemeente worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdhulp en het Jongerenwerk. Daarbij is het voor de Adviesraad belangrijk om de eigen visie te toetsen aan die van de jongeren(organisaties). Daarom stellen wij de inbreng vanuit deze doelgroep bijzonder op prijs en zijn we op zoek naar meer deelnemers uit deze groep om binnen de Adviesraad een gespecialiseerde deelgroep te kunnen vormen.