Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Agenda

Vergadering

Datum: maandag 13 juli 2020

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Hervormd kerkelijk Centrum

J.A. Beijerinckstraat 53, 2912 AA  Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Agenda

1.           Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2.           Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 juni 2020 (mail dd 17 juni)

3.           Bespreken verslagen Ambtelijk en/of Bestuurlijk Overleg (BO 28 mei, AO mail 30 juni) +  Vertegenwoordigend overleg (mail 24 juni)

4.           Post

5.           Bespreken en vaststellen van het Concept-Advies over het ontwerpbesluit en de conceptstatuten van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! *

6.           Bespreking van het conceptvoorstel evaluatie adviesraad 2020 **

7.           Digitalisering, stand van zaken

 8.          Terugkoppeling en actualiteit werkgroepen: Jeugd en Onderwijs; Werk en Inkomen; Wonen, Infrastructuur en Integratie; Zorg en Welzijn.

Onderwerpgroepen: Wet zorg en dwang, Wet inburgering, Participatie.

Indien mogelijk berichten vooraf per mail aan leden sturen

9.           Komende vergaderingen en bijeenkomsten (wie woont wat bij)

10.         Rondvraag en sluiting

*             volgt zo spoedig mogelijk

**          bijgevoegd

 

Volgende vergadering adviesraad: maandag 21 september (Moordrecht)