Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen 2015

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in 2015 heeft uitgebracht:

 

> Subsidiebeleid 2016

1. Advies d.d. 12-12-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-01-2016

 

> Toetreding Werk & Inkomen GR IJsselgemeenten

1. Advies d.d. 10-11-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 01-12-2015

 

> Rotterdampas

1. Advies d.d. 07-10-2015 

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 13-10-2015

 

> Project Sport4Work

1. Advies 15-08-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 26-08-2015

 

> Huurprijs - Kostendelersnorm

1. Advies d.d. 30-06-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 31-07-2015

 

> Cliëntenondersteuning

1. Advies d.d. 16-05-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-06-2015

 

> Nota bijzondere bijstand en minimabeleid

1. Advies d.d. 16-02-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas 19-02-2015

 

> Nadere regels Participatiewet 2015

1. Advies d.d. 01-02-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas 20-02-2015