Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen 2014

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in 2014 heeft uitgebracht:

 

> Discussienota Dagbesteding Nieuwe Stijl

1. Advies d.d. 06-12-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas

 

> Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

1. Advies d.d. 28-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Verordening Individuele Studietoeslag

1. Advies d.d. 27-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Verordening Individuele Inkomenstoeslag

1. Advies d.d. 26-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Afstemmingsverordening IOAW-IOAZ 2015

1. Advies d.d. 25-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Afstemmingsverordening Participatiewet 2015

1. Advies d.d. 24-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Verordening Tegenprestatie Participatiewet en IOAW en IOAZ

1. Advies d.d. 23-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2015

1. Advies d.d 22-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

> Re-integratieverordening Participatiewet 2015

1. Advies d.d. 21-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 12-12-2014

 

 > CZM 2015 inclusief uitgebreide aanvullende verzekeringen

1. Advies d.d. 19-11-2014

2. Reactie gemeente Zuidplas 04-12-2014


> Kadernota Participatiewet

1. Advies d.d. 12-11-2014

2. Reactie gemeente d.d. 20-11-2014

 

> Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

1. Advies d.d. 17-10-2014

2. Reactie gemeente d.d. 17-10-2014

 

> Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

1. Advies d.d. 08-10-2014