Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in het afgelopen jaar heeft uitgebracht:

Uitstel Zuidplas ondersteunt!

1. Brief aan College van Burgemeester en Wethouders d.d. 02-03-2021

 

Beslistermijn gshv

1. Advies d.d. 18-01-2021

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 24-02-2021

 

Eerste wijziging integrale verordening Sociaal domein

1. Advies d.d. 18-01-2021

 

Aanbesteding RGV en CVV

1. Advies d.d. 16-11-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-01-2021

 

Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein

1. Advies d.d. 16-11-2020

 

Plan van aanpak Dementie

1. Advies d.d. 16-11-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 21-12-2020

 

Actieplan 2020-2021 Veranderopgave Inburgering

1. Advies d.d. 19-10-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 29-12-2020

 

Verordening Sociaal Domein

1. Advies d.d. 01-10-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 11-11-2020

 

Evaluatie beleidskader Armoede en Schulden

1. Advies d.d. 10-08-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 27-08-2020

 

Ontwerpbesluit en conceptstatuten Stichting Zuidplas ondersteunt!

1. Advies d.d. 13-07-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 29-07-2020

 

Plan van aanpak Personen met verward gedrag

1. Advies d.d. 16-05-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 08-09-2020

 

Beleidskader Sociaal Domein

1. Advies d.d. 16-05-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 08-07-2020

 

Rechtsvorm en governance HOT

1. Advies d.d. 20-02-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-03-2020