Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in het afgelopen jaar heeft uitgebracht:

> Verbeterplan integrale dienstverlening sociaal domein

1. Advies d.d. 11-12-2018

 

> Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2018

1. Advies d.d. 08-10-2018

 

> Woonvisie

1. Advies d.d. 08-10-2018

 

> Beleidsregels draagkracht 2018

1. Advies d.d. 10-07-2018

 

> Harmonisatie kostensoorten bijzondere bijstand

1. Advies d.d. 10-07-2018

 

> Cliëntervaringsonderzoek 2017

1. Advies d.d. 16-01-2018

 

> Harmonisatie beleidsregels aanvraagtermijn drempel en draagkracht bijzondere bijstand

1. Advies d.d. 18-12-2017

> Beleidskader Armoede en Schulden 2018-2022

1. Advies d.d. 27-10-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-11-2017

> Beleidsregels terugvordering en invordering 2017

1. Advies d.d. 10-10-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 21-11-2017 

> Verhaal bijstand op vaders van niet erkende kinderen

1. Advies d.d. 28-09-2017

> Strategie Promen

1. Advies d.d. 31-07-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-08-2017

> Uitgangspunten collectieve zorgverzekering 2019

1. Advies d.d. 31-07-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-09-2017

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 20-11-2017

> Kadernota onderwijs en voorschoolse voorzieningen

1. Advies d.d. 10-07-2017

2. Bevestiging definitief advies d.d. 10-08-2017

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 10-10-2017

> Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

1. Advies d.d. 29-04-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 30-05-2017

> Nadere regels re-integratieverordening p-wet

1. Advies d.d. 25-05-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-06-2017

> Jaarplan Sociale Zaken 2017

1. Advies d.d. 04-04-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-05-2017

> Aanpassingen verordeningen (loonkostensubsidie en Beschut Werk)

1. Advies d.d 06-03-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas

> Rapport Opvang en Integratie van Statushouders

1. Advies d.d. 13-02-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-02-2017

 

> Totaaladvies evaluatie WMO

1. Advies d.d. 23-01-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 22-02-2017

 

> Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Pilot resultaatbekostiging Hulp bij het Huishouden

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Beleid Hulp bij het Huishouden

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

 

> Begeleiding, dagbesteding en dagbesteding nieuwe stijl

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Bijeenkomst Collectieve Ziektekostenverzekering

1. Advies (ongevraagd) d.d. 11-01-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 29-01-2017

 

> Eigen bijdrage WMO 2017

1. Advies d.d. 29-11-2016

2. Reactie gemeente d.d. 12-12-2016

 

> Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

1. Advies d.d. 29-11-2016

 

> Beleidsregels taaleis

1. Advies d.d. 20-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 24-12-2016

 

> Deelname Collectieve Ziektekostenverzekering

1. Advies d.d. 07-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 25-10-2016

 

> Deelname Rotterdampas 2017

1. Advies d.d. 07-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 17-10-2016

 

> Beleidsregels aanvullende bijzonder bijstand levensonderhoud voor jongeren

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 17-10-2016

 

> Tijdelijke wetswijziging forfaitaire loonkostensubsidie

1. Advies d.d. 12-10-2016

 

> Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang

1. Advies d.d. 13-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-12-2016

 

> Beleidsregels woonkostentoeslag

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Beleidsregels overbruggingsuitkering

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Beleidsregels vermogensvaststelling bij aanvraag uitkering

1. Advies d.d. 11-10-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-10-2016

 

> Convenant voorkomen huisuitzettingen

1. Advies d.d. 19-09-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 24-10-2016

 

> Onderwijsnota

1. Advies d.d. 25-08-2016

2. Aanvullend advies d.d. 05-12-2016

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 09-01-2017

 

> Afschaffing kwijtschelding waterschapsbelasting

1. Advies d.d. 15-07-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-09-2016

 

> Onafhankelijke cliëntenondersteuning in Zuidplas

1. Advies d.d. 03-06-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 06-06-2017

 

> Regionale cliëntenparticipatie

1. Advies d.d. 20-05-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 01-08-2016

 

> Regionaal kader maatschappelijke zorg

1. Advies d.d. 17-05-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 31-08-2016

3. Advies lokale oplegnotitie d.d. 27-09-2016

4. Reactie gemeente Zuidplas lokale oplegnotitie d.d. 13-10-2016

> Uitvoeringsplan hoogwaardig handhaven

1. Advies d.d. 12-04-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 27-06-2016

 

> Uitvoeringsregeling subsidies Sociaal Domein

1. Advies d.d. 07-04-2016

2. Reactie gemeente bevindingen d.d. 11-4-2016

3. Advies/zienswijze d.d. 11-05-2016

4. Reactie gemeente zienswijze d.d. 19-05-2016

 

> Vrijlating inkomsten uit arbeid PW, ioaw en ioaz

1. Advies d.d. 31-03-2016

2. Reactie gemeente d.d. 22-09-2016

 

> Wet taaleis

1. Advies d.d. 19-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-04-2016

 

> Beschut werk

1. Advies d.d. 17-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-04-2016

 

> Zorgen opvang vluchtelingen

1. Advies d.d. 04-02-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 22-03-2016

 

>Toekomstvisie en verordening Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

1. Advies d.d.15-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-03-2016

 

> Verordening WMO

1. Advies d.d. 15-02-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-02-2016

 

> Algemene subsidieverordening

1. Advies d.d. 07-03-2016

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 02-03-2016

 

> Subsidiebeleid 2016

1. Advies d.d. 12-12-2015

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-01-2016