Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in het afgelopen jaar heeft uitgebracht:

Ontwerpbesluit en conceptstatuten Stichting Zuidplas ondersteunt!

1. Advies d.d. 13-07-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 29-07-2020

 

Beleidskader Sociaal Domein

1. Advies d.d. 16-05-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 08-07-2020

 

Rechtsvorm en governance HOT

1. Advies d.d. 20-02-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-03-2020