Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die Adviesraad in het afgelopen jaar heeft uitgebracht:

Rechtsvorm en governance HOT

1. Advies d.d. 20-02-2020

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-03-2020

 

Bijzondere bijstand medisch

1. Advies d.d. 07-11-2019

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 17-12-2019

 

Concept-actieplan 'Op weg naar werk'

1. Advies d.d. 25-10-2019

2. Reactie gemeente d.d. 19-11-2019

 

Aanbesteding OV Zuid-Holland Noord

1. Brief aan College d.d. 23-10-2019

2. Reactie gemeente d.d. 07-11-2019


CEO WMO en Jeugd

1. Advies d.d. 18-07-2019

2. Reactie gemeente d.d. 26-09-2019

 

> Evaluatie subsidiebeleid

1. Advies d.d. 20-05-2019

2. Reactie Gemeente d.d. 12-06-2019

 

> Nieuwe sportvisie

1. Brief d.d. 19-02-2019

 

> Individuele studietoeslag participatiewet 2019

1. Advies d.d. 19-02-2019

 

> Huisvestingsverordening 2019

1. Advies d.d. 19-02-2019

2. Reactie gemeente d.d. 13-06-2019

 

> Verordening Adviesraad

1. Advies d.d. 10-12-2018

2. Reactie gemeente d.d.07-02-2019