Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

ADVIES GEVEN OVER GEMEENTEBELEID

Datum: 
20/04/2018

Adviesraad Zuidplas zoekt nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau? Vind u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders op de beleidsterreinen:

Participatie

Werk en Inkomen

Zorg en Welzijn

Jeugd en Onderwijs

Wonen en Infrastructuur

Bent u een inwoner van Zuidplas

  • met een brede maatschappelijke oriëntatie?
  • die aantoonbare betrokkenheid, kennis en binding heeft bij één of meer van de doelgroepen, mogelijk zelfs als ervaringsdeskundige?
  • die over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt?
  • die gewend is om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen?
  • die iets wil bijdragen aan de maatschappij?

Breng uzelf dan onder onze aandacht en neem contact op (bij voorkeur per mail) met:

Walter Penninga (wpenninga@hetnet.nl, tel 0180-631870) of

Joke Verdoold (verdoold2@kpnplanet.nl, tel.0182-373396)

en vertel ons wat uw motivatie, (persoonlijke) ervaring en kennis kunnen bijdragen aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas