Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Als adviesraad geven wij advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het het Sociaal Domein of daarop van invloed zijn. Lees verder

Agenda adviesraad vergadering

Op maandag 16 december vergadert de Adviesraad om 20.00 uur in De Zespunt in Moordrecht. Op de agenda staat o.a. de werkwijze adviesraad aan de hand van ‘Spagaat in het kwadraat'; het onderzoek inclusie en discriminatie; digitalisering.

Jaarverslag 2018

De Adviesraad heeft zijn jaarverslag voor 2018 opgesteld. 2018 was zowel een gewoon als een bijzonder jaar voor de Adviesraad. Gewoon omdat we in 2018 de nodige adviezen hebben uitgebracht. Bijzonder omdat we een evaluatie hebben gehouden en hebben afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft ons in dat kader ook feedback gegeven. 2018 was ook een bijzonder jaar omdat een groot aantal leden om verschillende redenen is gestopt.