Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Zuidplas. Op deze website vindt u  informatie over ons, onze activiteiten, vergaderingen en adviezen.  Wij adviseren over zaken die alle inwoners van de gemeente Zuidplas raken: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk & Inkomen, inclusief de uitwerking daarvan in de praktijk. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen, bij voorbeeld als u vragen of opmerkingen heeft of ons op een andere wijze verder kan helpen.

Agenda vergadering Adviesraad

De Adviesraad vergadert op maandagavond 10 september vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Zevenhuizen. Op de agenda onder andere: Rechten en Plichten van IJsselgemeenten ; Nieuwe indeling werkgroepen; Samenstelling bestuur en Verkiezing nieuwe voorzitter.

ADVIES GEVEN OVER GEMEENTEBELEID

Adviesraad Zuidplas zoekt nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau? Vind u het belangrijk om op te komen voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?

Nieuwe leden gezocht

Meedenken! Meepraten! Meedoen! Bent u geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen vooral op gemeentelijk niveau? Vindt u het belangrijk om op te komen  voor optimale zorg en belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente?