Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Als adviesraad geven wij advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het het Sociaal Domein of daarop van invloed zijn. Lees verder

Jaarverslag 2019 Adviesraad Zuidplas

De adviesraad heeft in 2019 over zeer diverse onderwerpen geadviseerd. Over onderwerpen die veel mensen raken, zoals de Huisvestingsverordening en het Actieplan ‘Op weg naar werk’ maar ook over onderwerpen die op weinig mensen van toepassing zijn zoals de Verordening individuele studietoeslag maar die voor de betrokkenen wel belangrijk zijn.